Skip to content

Disclaimer

Deze website MerkVisie.com (de “Website”) is eigendom van MerkVisie (hierna te noemen “MerkVisie”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Burgemeester Knappertlaan 82, 3117BC Schiedam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89827082.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. 

 

Inhoud Website

MerkVisie behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan je te hoeven doen.

MerkVisie besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. 

Aansprakelijkheid

MerkVisie is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien je handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor jouw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en MerkVisie tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

MerkVisie is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en MerkVisie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is MerkVisie niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. MerkVisie aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij MerkVisie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MerkVisie is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kan je contact opnemen met MerkVisie via contact@merkvisie.com.